رئيس جمهور در فرماني به معاون اول خود ماموريت داد تا با تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي كشور، سياست‌هاي كلي و جزئيات اين برنامه را پس از تاييد رهبر معظم انقلاب و تصويب در دولت و مجلس براي ابتداي سال 1389 آماده اجرا كند.
  
به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري،‌ محمود احمدي نژاد در فرمان خود خطاب به داودي معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه هدفمندي ، انسجام وهماهنگي دروني ، انطباق با شرايط بومي ، شفافيت و عملياتي بودن ، مختصر و مردم فهم بودن ، انعطاف پذيري مناسب ، قابليت اجرايي و همراه كردن عموم مردم در دريافت و اجراي برنامه از ويژگيهاي يك برنامه موفق ، سازنده ومناسب است، اظهار اميدواري كرد با توكل بر خدا وهماهنگي و استفاده از صاحبنظران و علاقمندان نسبت به انجام اين ماموريت خطير اقدام شود و گزارش پيشرفت كار به طور مرتب به استحضار ملت شريف ايران برسد.
متن كامل نامه رئيس جمهور به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر داودي
معاون اول محترم رئيس جمهور
سلام عليكم ؛
استحضار داريد كه تنظيم برنامه پنج ساله بر اساس چشم انداز بيست ساله از مهمترين وظايف دولت است . برنامه در واقع چارچوب عمل دولت و دستگاه ها در راستاي تحقق متعالي ملت ايران در افق سال 1404 است . استعدادهاي مادي و معنوي و انساني اين سرزمين ، ظرفيت جهش هاي بلند به سوي آرمانهاي مترقي ملت عزيز را دارد و بر دست اندركاران است كه با روشن بيني ، خودباوري و اعتماد به توانمنديهاي ملت ايران ، مناسب ترين برنامه براي شكوفايي اين استعدادها و هدايت كشور به سوي اهداف را طراحي و اجرا نمايند. گر چه بايد از تجربيات ديگران بهره گرفت ليكن بايد دانست كه برپايي جامعه پيشرفته ، مقتدر و اسلامي و حل مشكل كشور نيازمند نگاه خودباور و راهكارهاي بومي و برخاسته از انديشه ژرف انديشمندان و عاشقان تعالي ميهن عزيز است كه به فضل الهي امروز در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و جاي جاي اين سرزمين پر افتخار به فراواني آماده خدمتگزاري بدون منت هستند.
به خاطر داشته باشيم كه رنج اين سرزمين از اقتباس و تقليد محض و اجراي بي چون و چراي نسخه هاي غربي و شرقي در مديريت ملت با فرهنگ و عزيز ، بسيار جانسوز و تاسف آور است . چه بسيار منابع كم نظير و منحصر به فرد كه بر باد رفت و چه ارزشهاي متعالي و آداب و رسوم و سنتهاي مترقي انسان ساز كه دستخوش هدم و تاراج گرديد . بازگشت به خود، هويت و اصالتهاي ايران زمين و اتكا برخلاقيت وانديشه ايراني و اعتماد به تدبير و همت بلند مردم اين ديار رمز شكوفايي پايدار و ماندگار است . الگوي توسعه اسلامي – ايراني نياز امروز جامعه ما و تنها راه حركت به سمت قله هاي كمال و پيشرفت حقيقي است .
بدينوسيله به جنابعالي ماموريت داده مي شود تابا تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي كشور شامل افرادي كه نامشان ضميمه است و با ساماندهي كار گروه هاي لازم ظرف مدت حداكثر پانزده ماه، ابتدا نسبت به تهيه سياستهاي كلي حاكم بر برنامه جهت ارايه به مقام معظم رهبري - دام ظله العالي - و پس از تاييد و ابلاغ ، نسبت به تهيه برنامه پنجم سازندگي اقدام فرماييد تا پس از تصويب در دولت و طي مراحل در مجلس شوراي اسلامي براي ابتداي سال 1389 آماده اجرا باشد .
رياست شوراي عالي به عهده جنابعالي و دبيري آن به عهده جناب آقاي مهندس برقعي خواهد بود . در انجام اين كار عظيم توجه جدي و اعتماد به محكمات زير ضروري است :
1- خط نوراني حضرت امام راحل (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري
2- استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران و تحول سازماني بر اساس آن
3- حركت سريع و هماهنگ به سمت افق چشم انداز 1404
4- اصالت و كارآمدي فرهنگ اصيل اسلامي – ايراني و ضرورت قوام و دوام و گسترش هر چه بيشتر آن
5- تقويت همبستگي ملي و دلبستگي به سرزمين و بهره برداري از همه استعدادها و توانمنديهاي كشور در سازندگي
6- تحقق عدالت در تمام ابعاد از جمله فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و مديريتي و عمران و آباداني هماهنگ تمام نقاط كشور
7- عزت و سرافرازي ملت ايران در دنيا و پيگيري مسووليتهاي جهاني انقلاب اسلامي
8- تحول سازماني بر اساس قانون اساسي و اصلاح روندهاي اجرايي با هدف كاهش اتلاف منابع و تسريع در تصميم گيري و اجرا
9- اعتقاد به اينكه كشور را مردم بايد اداره كنند وانتقال فرصتهاي كار و تلاش و مديريت به مردم عزيز و اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و كاهش موثر اختيارات و مسووليتهاي دولت با هدف كوچك سازي واقعي دولت
10- پيشرفت علمي و فني كشور در تمام ابعاد و توسعه فرصت رشد و تعالي مادي و معنوي و علمي و فرهنگي براي همگان به ويژه جوانان
11- اعتلاي كرامت انساني و رفع كامل نيازهاي ضروري جوانان از اشتغال و مسكن و ازدواج و رفع دغدغه عمومي در اين موارد و تامين حداقل ها براي همگان .
تاكيد مي نمايم كه هدفمندي ، انسجام و هماهنگي دروني، انطباق با شرايط بومي ، شفافيت و عملياتي بودن ، مختصر و مردم فهم بودن ، ارايه راهكارهاي روشن و اجرايي براي تحقق اهداف ، انعطاف پذيري مناسب ، قابليت اجرايي و همراه كردن عموم مردم در دريافت و اجراي برنامه از ويژگيهاي يك برنامه موفق، سازنده و مناسب است.
اميدوارم با توكل بر خدا و هماهنگي و استفاده از صاحبنظران و علاقمندان نسبت به انجام اين ماموريت خطير اقدام نماييد و گزارش پيشرفت كار را به طور مرتب به استحضار ملت شريف برسانيد . از خداي متعال براي شما و همه عاشقان سرافرازي ايران زمين موفقيت در خدمتگزاري روز افزون مسالت دارم .
محمود احمدي نژاد

بر اساس اين گزارش ، اعضاي شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي كشور بدين شرح است:
1- جناب آقاي مهندس برقعي ، معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
2- جناب آقاي دكتر رهبر
3- جناب آقاي دكتر شرافت جهرمي
4- جناب آقاي دكتر دانش جعفري ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
5- جناب آقاي دكتر ميركاظمي ، وزير محترم بازرگاني
6- جناب آقاي مهندس مظاهري ، رئيس كل محترم بانك مركزي
7- جناب آقاي دكتر شيباني
8- جناب آقاي دكتر كدخدايي ، قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان
9- جناب آقاي دكتر عزيزي، مشاور محترم رييس جمهور
10- حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر علي اكبري ، معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان
11- جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر تهراني
12- جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي رباني
13- جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي
14- جناب آقاي دكتر گلشني
15- جناب آقاي دكتر بهبهاني ، مشاور محترم رييس جمهور
16- جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي
17- سركار خانم دكتر طبيب زاده ، مشاور محترم رييس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده
18- سركار خانم دكتر مبشري ، رئيس محترم دانشگاه الزهرا
19- سركار خانم دكتر سيف
20- سركار خانم دكتر علم الهدي
21- جناب آقاي انواري ، رئيس محترم كميته امداد حضرت امام خميني (ره)
22- جناب آقاي دكتر جهرمي ، وزير محترم كار و امور اجتماعي
23- جناب آقاي مهندس محرابيان ، سرپرست محترم وزارت صنايع و معادن
24- جناب آقاي دكتر طهماسبي
25- جناب آقاي كردان، معاون محترم وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور
26- جناب آقاي دكتر زارعي
27- سردار احمد وحيديتاريخ : | | نویسنده : sutcom |
رپورتاژ
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
آپسان موتورز پارس
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری
قیمت پرینتر | قیمت سرور
فال حافظ
توضیحی درباره صنعت پرورش شتر مرغ
دستگاه حضور و غیاب
تور لحظه آخری پر طرف دار کشورهای تایلند مالزی دبی و کیش

لینک های مفید
آموزش مجازی | بیوگرافی ۹۸ | صندلی هتلی | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | زندگی چت |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.