محمد هاشمي با بيان اينکه «روزهاي سختي بر اکبر هاشمي رفسنجاني» مي گذرد، علت تلاش ها «براي از سر راه برداشتن» برادرش را «رسيدن به حکومت اسلامي» ارزيابي کرد.

برادر کوچک رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که روزگاري رياست صدا و سيما را برعهده داشت و در بيان عقايد و نظرياتش به «صريح اللهجه» بودن شهره است، اين روزها نگران است. از يک سو فشارهاي زيادي بر برادرش اکبر هاشمي رفسنجاني وارد است و از سوي ديگر تعدادي از هم حزبي هايش در زندان هستند. او دل نگران عاقبت وقايع پس از انتخابات است و گلايه هاي بسياري دارد.

در همين راستا در گفت وگوي مفصلي با ايلنا بخشي از حرف هايش را زد و در عين حال شرايط برادر بزرگش را روايت کرد.

وي معتقد است؛ «واقعاً روزهاي سختي بر آقاي هاشمي مي گذرد. وقتي ايشان مي ببينند جمعي از هموطنان در زندان هستند و جمعي کتک مي خورند و مضروب مي شوند و حتي اعضاي خانواده اش را مي گيرند و بسيار سخيف و خشن با آنها برخورد مي کنند، حال خوشي نخواهند داشت. چون اين وضعيت، شرايطي نيست که براي آقاي هاشمي شيرين و مطلوب باشد.»وي به شرايط فعلي اشاره کرد و گفت؛ «آقاي هاشمي از وضعيت فعلي بسيار ناخشنود است و به اين شرايط راضي نيست و اين وضعيت را جزء برنامه انقلاب نمي داند. وقتي کرامت انساني زير سوال مي رود، قطعاً براي آقاي هاشمي ناراحت کننده است.»

هاشمي در پاسخ به اين سوال که چرا هجمه ها عليه آيت الله هاشمي رفسنجاني شدت گرفته است، به نکته يي اشاره مي کند که کمتر به آن پرداخته شده؛ «واقعيتي بعد از ارتحال امام صورت گرفت و آن اينکه ما جمهوري اسلامي مي خواهيم يا حکومت اسلامي؟ امام جمهوري اسلامي مي خواستند ولي عده يي بعدها گفتند اگر امام هم امروز بود جمهوري نمي خواست و به خاطر ملاحظات و رودربايستي با عده يي جمهوري اسلامي را مطرح مي کرد. البته آقاي هاشمي جمهوري اسلامي را مي خواهد که امام مي خواست. ولي عده يي اين را نمي خواهند و به همين دليل بايد آقاي هاشمي را از سر راه بردارند که به حکومت اسلامي برسند و در اين راه تهمت و افترا مي زنند تا به نتيجه دلخواه خود برسند. اين عده هيچ حقي براي مردم در حکومت قائل نيستند. اين در حالي است که امام(ره) مي گفتند هرچه هست براي مردم است. حتي امام در زمان دولت آقاي موسوي تاکيد داشتند آن کارهايي که مردم مي توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و همواره مي گفتند مردم بايد بتوانند خواست خود را بيان کنند.»

وي ادامه داد؛ «متاسفانه اکنون به جايي رسيديم که عده يي به خود اجازه مي دهند در رسانه ملي و مطبوعات، رسماً اعلام کنند اگر امام هم بود، جمهوري نمي خواست و افرادي مانند آقاي هاشمي را مي خواهند از سر راه بردارند.»وي به سخني از محمدباقر قاليباف اشاره کرد و گفت؛ «به قول آقاي قاليباف آن زمان که سفره خون پهن بود مدعيان امروز معلوم نبود کجا بودند ولي الان که سفره ديگري پهن شده همه چيز را مي خواهند.»هاشمي در پاسخ به اين سوال که چرا برادرش که «مرد بحران ها» نام گرفته، در مقطع فعلي نتوانسته است بحران را مديريت کند، به دوران امام اشاره کرد و گفت؛ «اينکه آقاي هاشمي در زمان حيات امام مي توانستند برخي بحران ها را حل کنند، به دليل همراهي و حمايت امام بود ولي الان اين شرايط نيست و با برخي موضع گيري هايي که شده است عملاً آقاي هاشمي به تنهايي نمي تواند موثر باشد زيرا قدرت حکومتي دست آقاي هاشمي نيست و به دليل در اختيار نداشتن ابزارهاي لازم، آقاي هاشمي نمي تواند عملاً کاري کند.

ايشان نمي خواهد به گونه يي موضع گيري کند که بلندگوهاي خارجي بگويند جنگ قدرت در ايران درگرفته است.»

ماجراي پخش اعترافات آيت الله شريعتمداري

محمد هاشمي در بخش ديگري از اظهاراتش به پخش اعتراف ها از صدا و سيما پرداخت و با بيان اينکه سخنان آقايان ابطحي و عطريانفر را به ضرر نظام و کشور مي دانم در پاسخ به اين سوال که اگر در مقطع فعلي رئيس رسانه ملي بود آيا اجازه مي داد اين اعتراف ها از اين رسانه پخش شود، گفت؛ «پخش اين نوع از اعترافات خارج از حيطه مديريت سازمان است.

من در قضيه آقاي شريعتمداري که وزارت اطلاعات اصرار داشت صحبت هاي ايشان پخش شود، شخصاً مخالف بودم و يک جلسه هم که پخش شد، خدمت امام رفتم چون وزارت اطلاعات مي خواست ادامه دهد و امام هم با اين تعبير که «آب پشت سر مرده جمع نمي شود»، فرمودند «ضرورتي ندارد که بيش از اين به آقاي شريعتمداري بپردازيد» و پخش اعترافات اشخاص ملي و مذهبي اثرات مثبتي ندارد چون اين افراد طرفداراني دارند و افرادي مانند آقاي شريعتمداري که در حد مرجع بودند و مقلداني داشتند اگر بيش از اين به آن مي پرداختيم اثر معکوس داشت.»

 وي تاکيد کرد؛ «پخش اين گونه اعترافات با توجه به جايگاه و شأن آن فرد تبعاتي براي جامعه دارد. مگر آنکه سناريويي پشت اين قضيه باشد که به عنوان مثال بخواهند احزاب را از بين ببرند که اين موضوع هم به جمهوريت و هم به اسلاميت نظام ضربه مي زند.»

با بخشي از مردم نمي توان کشور را اداره کرد

هاشمي در ادامه به مراسم تحليف و تنفيذ احمدي نژاد اشاره کرد و با انتقاد از وضعيتي که در تهران حاکم بود، اظهار داشت؛ «جمهوري اسلامي ايران از روزي که امام آن را بنيان نهادند، حکومت بر قلب ها بود. از اين رو مطمئناً با بخشي از مردم، نمي توان کشور را اداره کرد. من با ادامه شرايط فعلي، آينده خوبي را پيش بيني نمي کنم و حتماً بايد بزرگان نظام در اين شرايط تجديدنظر کنند و از راه هايي که تاثيرگذار نيست، استفاده نکنند.»

 هاشمي به نارضايتي عده يي بعد از انتخابات اشاره کرد و گفت؛ «اکنون جمعيتي ناراضي وجود دارد و مي گويند ما حرف داريم، چرا به اين عده اجازه اظهارنظر نمي دهند؛ اينکه شوراي نگهبان يکجانبه حرف بزند، راهکار مناسبي نيست. بايد در رسانه ملي آن مساله يي که موجب شکاف شده است را به بحث بگذارند. مگر آيه صريح قرآن نيست که مي گويد، «فبشر عباد الذين يستمعون القوم و يتبعون الحسنه» و به همين دليل بايد اجازه داد هر کس نظر خود را بگويد و مردم انتخاب کنند.»

خشونت و زندان راه اعتمادسازي نيست

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه در مقطع فعلي عده يي احساس مي کنند حق شان ضايع شده و به همين دليل اعتمادشان به نظام کم شده است، راه اعتمادسازي را خشونت، زندان و نمايش هاي تلويزيوني ندانست و افزود؛ راه اعتمادسازي تحقير شخصيت هاي سياسي نيست که با لباس زندان آنها را به دادگاه بياورند، ولي يک فرد خارجي را با لباس شخصي به دادگاه بياورند.

 مطمئناً اين گونه کارها به اعتمادسازي ختم نمي شود. هاشمي با اشاره به زمان ترور برادرش گفت؛ «وقتي آقاي هاشمي ترور مي شود امام در نامه يي که براي ايشان مي فرستند، آقاي هاشمي را به عنوان «جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي عزيز» خطاب مي کنند و مي گويند آن زماني که رضاخان مدرس را ترور کرد، گفتند به کوري چشم رضا شاه، مدرس زنده است و بعد مي گويند، بدخواهان بدانند هاشمي زنده است تا نهضت زنده است و آقاي هاشمي را مترادف نهضت مي دانند. اين نوع احترام و نگاه امام به آقاي هاشمي انحصاري بود و به کس ديگري چنين توجهي نکرده اند.»

اولين جلسه مجمع بعد از انتخابات 84

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به اولين جلسه مجمع بعد از انتخابات سال 84 اشاره کرد و اظهار داشت؛ «در سال 84 که در انتخابات رياست جمهوري نهم، آن قضايا (هتک حرمت عليه هاشمي رفسنجاني) اتفاق افتاد، در اولين جلسه مجمع راجع به اين مسائل بحث شد. عده يي در آن جلسه به آقاي هاشمي معترض شدند که چرا جوابي نداديد. در آن جلسه آقاي شيخ حسن صانعي(رئيس بنياد 15 خرداد) گفتند، آقاي هاشمي مي ترسد و همه از اين سخن تعجب کردند. بعد ايشان توضيح داد آقاي هاشمي براي انقلاب مي ترسد. مي ترسد انقلاب لطمه بخورد به همين دليل اين سختي ها را تحمل مي کند.
 


تاريخ : | | نویسنده : sutcom |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.